گروه تجاری و اقتصادی سفیر برگزارکننده همایش ها و کمپین های تجاری

ما می دانیم چگونه یک رویداد را برگزار کنیم

گروه تجارتی و اقتصادی سفیر با هدف افزایش دانش مدیران و فعالان اقتصادی و نیز بازاریابی و بازار سازی کالا و خدمات ایرانی در آسیا و اروپا، در یکی از شاخه های کاری خویش اقدام به برگزاری همایش و نشست های تجاری نموده و با بهره گیری از توانمندیهای خود و خلق خدماتی متفاوت، ارزشمند و باکیفیت توانسته است نقشی ماندگار در ذهن مدیران و فعالان اقتصادی بر جای گذارد.

حامیان رویدادهای گذشته